Elektronikk
2006-2007 - ELE1051 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha grunnleggende kunnskaper om halvledere og kunne bruke halvlederkomponenter i konstruksjon av grunnleggende elektroniske kretser.

Emnets temaer

Halvlederteori
Dioder og transistorer
Transistoren som forsterkerelement og som svitsj
Differensialforsterker
Komplementært utgangstrinn
Operasjonforsterker
Frekvensrespons
Forvrengning

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Oppgaveløsning
Skriftlig eksamen, 5 timer
Vurdering av laboratoriearbeid

Vurderingsformer

Oppgaveløsning (teller 20%, evalueres av faglærer)
Skriftlig eksamen, 5 timer (teller 50%, evalueres av faglærer)
Vurdering av laboratoriearbeid (teller 30%, evalueres av faglærer)
Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Formelsamling(er)

Obligatoriske arbeidskrav

Laboratoriearbeid
Rapport(er)
Øvingsoppgaver
Hver av delene må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
4 godkjente laboratorierapporter. 3 godkjente prøver.

Læremidler

Kompendium "Elektronikk" av Arne Wold og Ole J. Berg

Erstatter

ELE1031 - Elektronikk I