Datakommunikasjon I
2006-2007 - ELE2001 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene
- kjenne til de mest brukte standarder og protokoller for datakommunikasjon
- kunne de prinsipper, metoder og teknikker som brukes når data overføres mellom datautstyr over lange og korte avstander.

Emnets temaer

- Protokoller og arkitektur
- Dataoverføring og transmisjonsmedia
- Data koding og tilkoblingsutstyr
- Data link kontroll
- Multipleksing
- Offentlige datanett, linjesvitsjing og pakkesvitsjing, Frame Relay og ATM
- Lokale datanett og sammenkobling av datanett
- Internet og TCP/IP

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Øvinger

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 84%)
Øvinger (teller 16%, evalueres av faglærer)
Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Arne Wold: Kompendium i Datakommunikasjon I
William Stallings: Data and Computer Communications, 7. ed.