Mikroprosessorteknikk I
2006-2007 - ELE2082 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

  • ELE2031 - Digitalteknikk I
  • IMT1031 - Grunnleggende programmering

Forventet læringsutbytte

Studenten skal opparbeide seg forståelse for fundamentale byggeblokker i moderne datamaskiner generelt og mikrokontrollere brukt som byggeblokker i elektronikkdesign spesielt. Studenten skal opparbeide seg forståelse for samspillet mellom software og hardware, samt sammenhengen mellom lavnivå og høynivå programmering.

Emnets temaer

Software:
Assemblyprogrammering og C-programmering

Hardware:
- CPU
- Busser og minne
- Interruptkontroller, timere
- Parallelle og serielle inn-/ut porter
- DMA
- Numerisk prosessor

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser

Pedagogiske metoder (fritekst)

Øvinger på PC-lab

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator
Eget formelhefte utleveres sammen med eksamensoppgaven

Obligatoriske arbeidskrav

Prosjektoppgave(r) (må være godkjent av faglærer)

Læremidler

V Johansen: Emnehefte - mikrokontrollere

Erstatter

ELE2081 - Mikroprosessorteknikk I