Transmisjonsteknikk
2006-2007 - ELE2101 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

  • ELE1031 - Elektronikk I

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene kjenne til teoriene, beregningsmetodene og teknikkene som er i bruk ved overføring av elektromagnetiske bølger og lys langs linjer og i rommet.

Emnets temaer

Bølgeutbredelse langs linjer:
- Bølgepulser, bølgefronter og sinusformete bølger
- Refleksjonsfaktor, stående bølger og impedanstransformering
- Kretselementer av transmisjonslinjer
- Smithdiagrammet

Bølgeutbredelse i rommet:
- Direkte bølge
- Refleksjon, absorbsjon, brytning og bøyning i atmosfæren

Utbredelse av lys

Overføringsmedier:
- To- og firetrådslinjer, koaksiallinjer, bølgeledere og optiske fibre

Antenner og antennetilpasningsledd:
- Karakteristiske data for en antenne
- Antennetyper
- Overføring av effekt mellom antenner
- Typer av antennetilpasningsledd

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Formelsamling(er), godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Laboratoriearbeid
Øvingsoppgaver
Hver av delene må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Det nødvendige antall for å få gå opp til eksamen oppgis i begynnelsen av semesteret

Læremidler

Kompendium i Transmisjonsteknikk, Erling Bakke