Bildebehandling, maskinsyn
2006-2007 - ELE3002 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

  • ELE2031 - Digitalteknikk I
  • REA2022 - Matematikk 20 - matematisk modellering for elektrofag

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten beherske kjerneemner innen digital bildebehandling generelt samt tilegne seg kunnskaper om digital bildebehandling satt inn i et praktisk industrielt konsept spesielt.

Emnets temaer

Bildeakvisisjon, bildeforbedring, morfologi, kantdeteksjon, segmentering, bevegelse, teksturanalyse, farge, bildekompresjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon for skriftlig eksamen.

 

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Prosjektoppgave(r) (må være godkjent av faglærer)
Prosjekter gyldige til og med neste ordinære eksamen.

Læremidler

V Johansen: Kompendium i bildebehandling - maskinsyn