Databasert måleteknikk
2006-2007 - ELE3012 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten kunne anvende måleteknikk basert på bruk av datamaskiner som en del av målesystemet, enten som aktivt beregnende element for indirekte måling og/eller som element for bearbeiding av data fra flere sensorer.

Emnets temaer

Begreper og definisjoner innen måleteknikken
Indirekte måleteknikk-modellbasert måling
Deteksjon av grunnleggende fysiske tilstander
Optiske metoder
Datainnsamling, bruk av LabView

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer (evalueres av faglærer)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Laboratoriearbeid (må være godkjent av faglærer)
Øvingsoppgaver (80% må være godkjent av faglærer)

Læremidler

Oppgis ved semesterstart