Digital signalbehandling
2006-2007 - ELE3021 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • ELE1021 - Lineære systemer
  • REA1042 - Matematikk 10 - Funksjoner med en variabel
  • REA1051 - Matematikk 15 - Diskret matematikk og lineær algebra
  • REA2022 - Matematikk 20 - matematisk modellering for elektrofag

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene kunne de viktigste algoritmene for digital signalbehandling.
Studentene skal kunne bruke MATLAB for konstruksjon og simulering av algoritmer for digital signalbehandling.

Emnets temaer

Diskret tid signaler og systemer
Z-transformasjonen
Sampling
Fourier analyse og Diskret Fourier Transform
Cosinus transformen og JPEG
Wavelets
Konstruksjon av FIR og IIR filtre
Multirate signalbehandling
Digital signal prosessor

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Enkle programmeringsoppgaver

Vurderingsformer

Oppgaveløsning
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

Oppgaveløsning (teller 16%, evalueres av faglærer)
Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 84%, evalueres av faglærer)
Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.
Ikke kontinuasjon på prosjekt, må tas på nytt.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Formelsamling(er), godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Arne Wold: Kompendium i Digital signalbehandling
E. C. Ifeachor and B. W. Jervis: Digital Signal Processing