Elektronikk II
2006-2007 - ELE3172 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • ELE1021 - Lineære systemer
  • ELE1031 - Elektronikk I

Eller ELE1031 Elektronikk I på 15 studiepoeng

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten kunne designe en standard mikroprosessor interface inneholdende integrerte kretselementer, bipolare- og felteffekt- transistorer samt A/D og D/A elementer. Konstruksjonen er gjerne optimalisert med hensyn til strømforbruk, funksjonalitet og signal/støyforhold.

Emnets temaer

- Strømforsyning
- Støy
- Filtre
- DC- og AC-forsterkere
- Kraftforsterkere
- Ulineære koblinger
- A/D - D/A omsettere

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer (evalueres av faglærer)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Laboratoriearbeid (må være godkjent av faglærer)
Øvingsoppgaver (80% må være godkjent av faglærer)

Læremidler

oppgis ved semesterstart