Elektronikk konstruksjon
2006-2007 - ELE3181 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • ELE1031 - Elektronikk I
  • ELE2081 - Mikroprosessorteknikk I
  • ELE3172 - Elektronikk II

Elektronikk I og Elektronikk II

Forventet læringsutbytte

Studentene skal lære metoder for god konstruksjon av elektroniske kretser. Faget dekker alle aspekter fra komponentvalg til system-løsninger hvor programmering av mikroprosessor inngår. I tillegg har studenten kunnskap om utvikling av kretskort, skjerming og jordingsmetodikker for EMC-riktig konstruksjon.

Emnets temaer

- Komponentlære
- Jording
- EMC og EMC-komponenter
- Konstruksjonsmetoder
- DAK-program for kretskortutlegging
- Mikroprosessor programmering
- Produksjon av kretskort

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 33%)
Vurdering av prosjekt(er) (teller 67%)
Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.
Det er ikke kontinuasjon på prosjektet, men med godkjent prosjekt kan man konte i skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Kompendium: "Elektronikk Konstruksjon" av Håkon Solum.
I tillegg div. litteratur som kommer på fagets hjemmesider.