Innføring av GIS i organisasjoner
2006-2007 - GEO2181 - 7sp

Forutsetter bestått

Grunnleggende GIS-kjennskap (f.eks., GEO1121-GIS Intro)

Anbefalt forkunnskap

  • GIS Intro (GIS1121) -

GIS Intro (GIS1121)

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene være i stand til:
- å identifisere en bruker/organisasjons behov for geografisk informasjon
- tilpasse disse behovene inn i det gjeldende rammeverk (internt og eksternt)
- uttrykke behovene i en spesifikajon
- kjenne viktige initiativ for å bygge geografiske infrastrukturer på nasjonalt og internasjonalt nivå
- bruke disse ressursene i egen organisasjon
- analysere og sammenligne ulike GI strategier

Emnets temaer

Emnet er delt opp i 5 deler:
- Organisasjonsanalyser
- Spesifikasjon av geografiske tjenester
- Geografiske infrastrukturer
- Politiske, juridiske og økonomiske sider av GIS bruk
- Geografiske informasjons-strategier. Case basert på EIS (Environmental Information Systems) in sørlige Afrika.

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer


prosjektoppgave (evalueres av faglærer)

 

prosjektoppgave (evalueres av faglærer)

1 prosjektoppgave
Leveres via LMS (ClassFronter), , leveres via lms (classfronter), , leveres via lms (classfronter)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer, , to interne sensorer, , to interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emneansvarlig

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

, , , ,

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver

oppgaver (må være godkjent av faglærer og fagassistent)
Øvingsoppgaver

-6 stk. (må være godkjent av faglærer og fagassistent)
Øvingsoppgaver
5-6 stk.

Læremidler

Available in Study Guide at startup.

Supplerende opplysninger

 

Emneinnholdet er utviklet i E-GIS-prosjektet. Samarbeidspartnere for dette emnet har vært
- Technical University of Lisbon (ICIST), Portugal,
- International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation (ITC), Nederland
- Lunds Universitet, Sverige