GIS 2
2006-2007 - GEO2182 - 10sp

Forutsetter bestått

Grunnleggende GIS-kjennskap (f.eks., GEO1121-GIS Intro)

Anbefalt forkunnskap

GIS Intro (GIS1121)

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene ha en god teoretisk og praktisk forståelse av mer teoretiske konsepter og tekniske sider av GIS, og skal kunne bruke dette for å arbeide selvstendig med å løse tverrfaglige problem, både innen naturvitenskapelige og sosiale/humanistiske tema.

Emnets temaer

Emnet er delt opp i 8 deler.
- Fjernanalyse
- Digitalisering og bilde-rektifisering
- Kvalitet/nøyaktighets-vurderinger
- Interpolasjon
- Database-bruk
- Avaserte GIS-analyser
- Topografisk modellering
- Implementering av GIS

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

1 prosjektoppgave
Leveres via LMS (ClassFronter)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver
5-6 stk.

Læremidler

- de By, R (ed), 2001: Principles of Geographic Information Systems, 2nd edition. ITC Educational Textbook Series, The Netherlands
- Jansen L, Huurneman G (eds), 2001: Principles of Remote Sensing. ITC Educational Textbook Series, The Nehterlands.

 

 

 

 

Supplerende opplysninger

 

Emneinnholdet er utviklet i E-GIS-prosjektet. Samarbeidspartnere for dette emnet har vært
- Technical University of Lisbon (ICIST), Portugal,
- International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation (ITC), Nederland
- Lunds Universitet, Sverige