Modellering og forvaltning av geografiske data
2006-2007 - GEO2191 - 7sp

Forutsetter bestått

Grunnleggende GIS-kjennskap (f.eks., GEO1121-GIS Intro)

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten være i stand til å bruke konseptuelle skjema-språk (UML) til å lage (enkle) informasjons-modeller. Studentene vil også ha kunnskap om hvordan slike modeller skal omsettes til passende databaser for geografiske data, hvordan databasene skal forvaltes og hvordan en kan styre brukertilgangen til databasene.

Emnets temaer

Emnet er delt opp i 5 deler:
- Modellering av geografiske data
- Unified Modelling Language (UML)
- GIS-standarder
- Oppbygging av geografiske databaser
- Forvaltning av geografiske data

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

1 prosjektoppgave
Leveres via LMS (ClassFronter)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver
5 stk.

Læremidler

Available in Study Guide at startup.

Supplerende opplysninger

 

Emneinnholdet er utviklet i E-GIS-prosjektet. Samarbeidspartnere for dette emnet har vært Technical University of Lisbon (ICIST), Portugal.