Satellittgeodesi, grunnleggende
2006-2007 - GEO2201 - 10sp

Forutsetter bestått

  • GEO1082 - Landmåling, grunnleggende

Forventet læringsutbytte

Etter emnet skal studentene kunne:
- "Designe", planlegge og fullføre enkle observasjonskampanjer
- Behandle og etterprosessere målinger
- Utjevne enkle målingsnett
- Vurdere/tolke resultatenes kvalitet.

Emnets temaer

- Oppbygging og funksjon, GPS, GLONASS, GALILEO
- Bruk av mottagere
- Data-forvaltning og overføring
- Måleprinsipper
- Planlegging av målinger og måletidspunkt
- Praktiske statiske målinger
- Vektor etterprosessering
- Enkle netutjevning i programmet "SKIPRO"
- Databehandling og forberedelse for stikking.
- Praktiske kinematiske måleteknikker
- Kvalitetssikring
- Dokumentasjon i forhold til nasjonale standarder

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt (teller 30%)
Oppgaveløsning (teller 70%)
Hver av delene må bestås separat.
Oppgaveløsninger leveres i form av grupperapport som forsvares i individuelle muntlige eksamener. Emnet gis en helhetlig karakter.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)
Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emneansvarlig

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Hoved kilde:
Dueholm, K. & Laurentzius, M. (2002). GPS. København: Ingenioren/bøgen. (ISBN: 87-571-2412-4).

Supplerende:
Borre, K. (1996). GPS i landmålingen. Aalborg. (ISBN: 87-984210-4-2)
Diverse utdelt litteratur/artikler/notater