Programmering for geomatikk
2006-2007 - GEO2221 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten har etter fullført emne
- kjennskap til grunnleggende prinsipper i programmering.
- gode praktiske ferdigheter i bruk av programmeringsspråket Python.
- ferdigheter i å kunne spesialtilpasse GIS-programvare til bestemte formål.
- trening i ulike programmeringsoppgaver med hovedvekt på problemstillinger innen geomatikk.
- trening i å overføre en praktisk/teoretisk problemstilling til en programmeringsoppgave og gjennomføre den.
- oversikt over dokumentasjonen for Python og aktuelle GIS-systemer

Emnets temaer

Grunnleggende innføring i programmering
Programmeringsspråket Python
Datastrukturer i Python
Biblioteksmoduler i Python
Lesing og søking i tekstfiler
Lagringsformater for geodata
Utvalgte geometri-algoritmer
Programmering av script for bruk i Arc Toolbox
Programutvikling og debugging
Programmeringshjelpemidler og dokumentasjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Oppgaveløsning
Skriftlig eksamen, 4 timer
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

Oppgaveløsning (teller 60%, evalueres av faglærer)
Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 40%, evalueres av faglærer)
Hver av delene må bestås separat.
2 obligatoriske oppgaver inngår i vurderingen. Denne eksamen avlegges skriftlig som en praktisk prøve på PC-lab på HiG.
Oppgaveløsningen leveres via LMS (ClassFronter)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)
Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon kan gjennomføres neste gang emnet gjennomføres.
Oppgaver som ikke er bestått må leveres på nytt.

 

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver (80% må være godkjent av faglærer)

Læremidler

Zelle, John: Python Programming: An Introduction to Computer Science
ISBN 1-887902-99-6

Andre læremidler vil bli oppgitt i inforom for geomatikk-studenter og ansatte i ClassFronter før semesterstart.