Geomatikk prosjektoppgave II
2006-2007 - GEO3092 - 10sp

Forutsetter bestått

  • GEO1013 - Geomatikk introduksjon

GEO1012 - Geomatikk introduksjon

Forventet læringsutbytte

Studenten skal kunne gjøre rede for en nærmere angitt faglig problemstilling definert i samarbeid med en veileder.

Studenten skal etter kurset ha fått erfaring i å utføre et selvstendig, veiledet prosjekt, der studenten selv har ansvaret for å planlegge arbeidet, finne løsninger, utføre det nødvendige arbeidet og dokumentere prosjektet.

Emnets temaer

Det faglige innholdet vil bli definert individuelt og tilpasset kursets
arbeidsmengde.

Prosjektarbeidet bør om mulig bli gitt og utføres i samarbeid med en bedrift eller offentlig etat. En faglærer ved seksjon for geomatikk skal godkjenne prosjektplanene og stå for veiledningen

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Prosjektoppgaven bør om mulig bli gitt og utføres i samarbeid med en bedrift eller offentlig etat. En faglærer ved seksjon for geomatikk skal godkjenne og stå for veiledningen.

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er) (evalueres av faglærer)
Vurdering av prosjekt-dokumentasjon/rapport. Antall prosjekt: 1

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer
Ekstern sensor benyttes periodisk til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier i emnet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emneansvarlig.

Obligatoriske arbeidskrav

Veiledningssamtaler

Læremidler

Avtales avhengig av prosjektoppgavens tema.