Geodatastrukturering
2006-2007 - GEO3121 - 10sp

Forutsetter bestått

  • GEO1013 - Geomatikk introduksjon

Anbefalt forkunnskap

  • GEO1082 - Landmåling, grunnleggende
  • GEO2131 - Kartlegging
  • GEO2201 - Satellittgeodesi, grunnleggende
  • GEO3042 - Stikking , grunnleggende
  • GEO3111 - Geografisk informasjonsbehandling

Forventet læringsutbytte

Studentene har gjennom arbeidet med prosjektoppgaven tilegnet seg praktiske ferdigheter innen datainnsamling, strukturering av geografiske data, lagring i en geografisk database og videre bearbeidelse i GIS-programvare. Studentene kan kontrollere, kvalitetssikre og dokumentere goedata.

Emnets temaer

- Datainnsamling
- Strukturering av geodata
- Lagring av geodata i en database
- Oppdatering av geografiske databaser
- Bearbeiding og analyse av geografiske data
- Bygging av topologi i geografiske data
- Metadata
- Kontroll, kvalitetssikring og dokumentasjon av geografiske data

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)
Digital eksamen (leveringsform se tekstfelt)

Vurderingsformer

Vurdering innlevert prosjektrapport og data
Leveres via LMS (ClassFronter)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Prosjekter som ikke godkjennes kan leveres på nytt etter avtale med emneansvarlig.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

- Diverse utdelt materiell/notater som avtales med emneansvarlig ved oppstart av prosjektet.

Supplerende opplysninger

Erstatter GEO2101 Landmåling/GIS Prosjektoppgave