Teknologiledelse
2006-2007 - MAS1101 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha kunnskaper innenfor produksjon, drift av produksjonssystemer og ledelse av prosesser innen tjenesteytende næring, med vekt på Lean Manufactoring.

Emnets temaer

Ressursknapphet
Prosessledelse
Teknologiledelse
Kapasitet
Ventetid
Lokalisering og layout
Inngående logistikk og materialflyt
Prognose
Lagerstyring
Overordnet planlegging og tidsplanlegging
Ressursplanlegging
Lean Systems
Etablering av produksjonsressurser
Produksjonsforberedelse
Ledelse av produksjons- og administrative prosesser
Logistikk
Handlingsplaner
Produksjonsøkonomi
Prognoser
Prosjektprosesser

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 60%)
Vurdering av prosjekt(er) (teller 40%)
Hver av delene må bestås separat.
Vurdering av 1 prosjekt

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne, godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Foundations of Operations Management - Larry P. Ritzman, Lee J. Krajewski