Kreativ problemløsning
2006-2007 - MAS1121 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studenten har lært systematiske og kreative problemløsningsteknikker, produktutvikling og kan anvende dette i praktiske øvinger. Studenten skal og kunne grunnleggende design samt ha opparbeidet erfaring av ulike materialers uttrykkssett.

Emnets temaer

Kreativ problemløsning anvendt i produktutviklingsprosessen
- Kreative hukommelseskart
- Kreative tankeprosesser
- Problemdefinisjon og formulering
- Idéstimulerende teknikker- Brainstorming
- CPS metoden
- Verdianalyse
- Tegning, skisse

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Vurderingsformer

24-timers hjemmeksamen med muntlig presentasjon

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinære avvikling av emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver (75% må være godkjent)
Inntil 7 obligatoriske oppgaver

Læremidler

Praktisk Nytenkning, Leif Runar Forsth, ISBN82-443-0000-0
Kreative Hukommelseskart (Mind-Maps), Bjørn Ringom ISBN82-90644-01-9