Dataassistert design
2006-2007 - MAS1141 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene ha:
1. Grunnleggende forståelse for designprosessen fra ide til 3D modell
2. Ferdigheter i å realisere et produkt som 3D modell med tegninger og dokumentasjon

Emnets temaer

1. Innføring i Norsk Standard for maskintegning
2. Parametrisk modellering
- 3D Solid modellering
- Sammensetting av deler
- 2D tegninger
- 3D simulering

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Vurderingsformer

Vurdering av 4 obligatoriske oppgaver, karakter settes etter en helhetsvurdering av alle innleveringene. Hver del må være bestått

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ikke bestått øvingopplegg må gjennomføres neste gang emnet går.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

SolidWorks getting started (distribuert som pdf-fil)
SolidWorks Tutorials (elektronisk lærebok)
Utdelte tips & tricks