Automasjon av industriprosesser
2006-2007 - MAS1191 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studentene skal ha kunnskap innen prosessdesign, styring og kontroll av produksjonssystemer i industrien.

Emnets temaer

1. Styring av produksjonsprosesser, generell elektromekanikk (relé styring, frekvensomformere, servomotorer, aktuatorer etc.)
2. CNC-styring (Computer Numeric Control)
3. PLS-styring (programmerbare logiske systemer). Skjermbasert overvåkning og styring, automatisering,
4. Bussteknologi,anvendelse av desentraliserte mikroprosessorer

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser

Vurderingsformer

Vurderingsformer

4 innleveringer (1 pr. tema) med tilbakemelding og avsluttende individuell muntlig høring knyttet til innleveringene. Karakter i emnet settes etter en helhetsvurdering.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Innleveringer vurderes av faglærer. To interne sensorer ved muntlig høring.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Emnet må taes i sin helhet ved neste gangs ordinære avvikling.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Introduksjon automasjon av industriprosesser, Kompendium, Jo Sterten
Verkstedhånboka, ISBN 82-585-1342-7
Utdelt fagstoff
Anbefalt litteratur:
Prosesstyring 1 (ISBN 82-00-45265-4) og 2 (ISBN 82-00-45397-9), Universitetsforlaget