Produkt design
2006-2007 - MAS1241 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten har forståelse av produktutvikling med vektlegging av produktdesign. Studenten har og øvelse i å anvende kunnskap om formgivning der bruksaspektet og estetisk opplevelse vektlegges. Studenten kan metoder for brukerstyrt design: produkt, marked og kulturforståelse.

Emnets temaer

Produktanalyse og redesign
Brukerfunksjon og visuell form
Utforming av industriprodukter
analyse av et eksisterende produkt
Bruker aspektet - formrelatert til estetisk opplevelse og marked - punkt i analysen utarbeides forslag til produktfordeler/produktforbedringer

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Vurderingsformer

Ett prosjektarbeid med muntlig framføring

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e), to interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Må taes i sin helhet neste gang emnet avvikles ordinært.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Industri Design, Universitetsforlaget, Per Farstad ISBN 82-15-00418-0