Innovasjonskilder
2006-2007 - MAS1251 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studenten har kunnskap om innovasjonsprosesser og -kilder, samt hvordan dette ledes og foreldes i en organisasjon.

Emnets temaer

Integrasjon av teknologi og strategi
Et evolusjonssyn på design og gjennomføring av teknologistrategier
Utvikling av foretakets kapasitet for innovasjon
Innovasjonsutfordringer i etablerte bedrifter

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det arrangeres ikke egen kontinuasjonseksamen. Hele emnet må tas på nytt.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Prosjektoppgave(r)
Obligatorisk gruppearbeid må være bestått

Læremidler

Innovasjon og Nyskapning; et samspill mellom gründere, forskere, industri og investorer, Inge Johansen, Tapir Akademiske Forlag, ISBN:8251917794

Blue Ocean Strategy, W. Chan Kim and Renée Mauborgne, Egmont Damm Forlag, ISBN: 82-04-11158-4