Merkevarebygging
2006-2007 - MAS1261 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

  • SMF2062 - Markedsføring

Forventet læringsutbytte

Studenten har forståelse av merkevarebygging både på et bedriftsnivå og et nasjonalt nivå. Studenten har innsikt og øvelse i å anvende kunnskap om basisprinsipper for merkevarbygging der kundens kjøpsatferd er vesentlig.

Emnets temaer

Hva er varemerke?
Merkevarestrategi
Merkeposisjonering
Merkeelementer
Merkeutvidelse
Merkerelasjoner
Merkelojalitet
Private merker
Merkets personlighet
Merkeallianser
Merker i krise

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatorisk gruppearbeid må være bestått

Læremidler

Perspektiver på merkevareledelse, Leif Hem og Nina M. Iversen, Fagbokforlaget 2004
BrandSense: Bygg sterkere merker ved hjelp av alle fem sanser: Berøring, lukt, smak, hørsel og syn, Martin Lindstrom og Philip Kotler, Damm Forlag 2005, ISBN: 82-04-11025-1

Supplerende opplysninger

Valgfag som forutsetter et tilstrekkelig antall studenter