Fri form fremstilling (Reverse Engineering)
2006-2007 - MAS1291 - 15sp

Anbefalt forkunnskap

  • MAS1141 - Dataassistert design

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter fullført emne:
- ha tilegnet seg forståelse og ferdigheter i digitalisering av fysiske modeller
- ha teoretisk kunnskaper om og kunne beherske metoder for flatemodellering
- kunne bruke innskannede data i modeller og kunne modifisere disse modellene
- ha kunnskaper og ferdigheter i fremstilling av fysiske prototyper
- kunne gjennomføre en prosjektoppgave hvor kunnskaper og ferdigheter i emnet tas i bruk

Emnets temaer

1. Skanning og digitalisering av fysiske modeller
2. Grunnlag for flatemodellering med bruk av Rhinoceros og bruk av flater i Solid-modeller
3. Metoder for bruk av innskannede data i flatemodeller
4. Optimalisering av modeller for 'Rapid Prototyping'
5. Metoder for rask fremstilling av modeller og verktøy fra 3D-modeller

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)
Øvinger

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er) (evalueres av faglærer og egen sensor)
Øvinger (evalueres av faglærer)
Vurdering av 3-4 obligatoriske oppgaver og prosjektoppgave. Hver av delene må bestås separat for å få karakter i emnet. Endelig karakter settes på grunnlag av en helhetlig vurdering av alle arbeider.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer
Obligatoriske oppgaver rettes av emnelærer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ikke bestått øvingsdel eller prosjekt må gjennomføres neste gang emnet går.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Rhinoceros - NURBS modelling for Windows -Training Manual Level 1 og 2 (lærebok som pdf-fil)
Digitizing with the MicroScribe in RhinoCeros (øvingshefte utlånes)
Solidworks Online Tutorials, SolidWorks (elektronisk øvingsfil)

Erstatter

MAS1181 - Reverse Engineering, MAS1201 - Fri form fremstilling (Rapid Prototyping), MAS2161 - Design Prosjekt

Supplerende opplysninger

Antall studenter er begrenset av laboratoriekapasiteten.