Laboratoriearbeid for TDL
2006-2007 - MAS1311 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studenten kan anvende av laboratorieutstyr ved TDL-laboratoriet.
Studenten kan følge prosedyrer for laboratoriearbeid.

Emnets temaer

1. HMS, Håndverktøy design lab
2. Metallverksted - sponskjærende bearbeiding
- Dreiebenk og fresmaskin metallverksted
- Radialboremaskin
- Måleteknisk utstyr (mikrometer, skyvelære, passbiter)
3. Sveising og kutting:
- Dekkede elektroder, type 111
- MAG Metall aktiv gass, trådmater type135
- MIG Metall inert gass, trådmater type131
- TIG Tungsten inert gass, type 141
- Metallsaging
- Vinkelslipere (slipeskiver standard koding)
- Slipemaskiner (benkeslipere m/slipeskive, båndslipere, slipestein)
4. Snekkerverksted
- Båndsag, gjerdesag, kappsag, elektrisk høvel, håndverktøy
5. Polymerer
- Airbrush lakkeringsutstyr
- Plastbearbeiding foam, vakuum maskin
- Kjemikaliebehandling
- Liming med polymerer (limpresse, varmherdende lim, limpistol, tape)
6. Håndarbeid
- Industri symaskin
- Stoff, papp, plastilina

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Praksis
Veiledning

Vurderingsformer

Vurderingsformer

Vurdering av antall akkrediteringer og nivå (1-3) og 1-3 utvalgte tilvirkningsoppgaver

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)
Rettes av studentassistent

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Må taes i sin helhet neste gang emnet avvikles ordinært.

Obligatoriske arbeidskrav

Tester
Akkreditering for bruk av utstyr kreves for 5 av de 6 gruppene, gruppe 1-3 er obligatorisk

Læremidler

Kompendium HMS
Kompendium sponskjærende bearbeiding
Laboratoriearbeid prosedyrer TDL lab.