Aluminium i design I
2006-2007 - MAS2001 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • MAS1131 - Materiallære
  • REA1022 - Kjemi og miljø
  • REA1092 - Fysikk for bygg og maskin

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha kunnskaper til bedre å kunne vurdere bruken av aluminium i design.
Fokus settes på økologi med resirkulering, formgivningsmetoder og egenskaper for aluminium.

Emnets temaer

1. Generelt:
- Generelt om aluminium
- Industriell økologi, livsløpsanalyser
2. Produkter fremstilt ved forskjellige formgivningsmetoder:
- Ekstrudering
- Trekking og kaldflytpressing
- Støping
- Valsing

Pedagogiske metoder

Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Åpen læring og fjernundervisning over Internett. Støtteundervisning i klasserom kan bli gitt i tillegg

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

Mappevurdering (teller 40%)
Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 60%)
Hver av delene må bestås separat.
Prosjektoppgave og 1 øvingsoppgave vil inngå i mappa.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator, tabell(er)
Forhåndsbestemte trykte og skrevne hjelpemidler

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver

Læremidler

Alt stoff finnes på http://materialteknologi.hig.no/aluminiumdesign.htm

Supplerende opplysninger

Emnet er et felles tilbud for Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Vestfold.