Styrkeberegning
2006-2007 - MAS2121 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • BYG1062 - Mekanikk
  • MAS1131 - Materiallære
  • MAS1141 - Dataassistert design

Forventet læringsutbytte

Studenten har forståelse for metoder brukt til styrkeberegning av produkter / konstruksjoner og til valg av materialer.

Emnets temaer

Styrkeberegning
- Styrkeberegning generelt
- Sveiseforbindelser
- Skrueforbindelser
- Press- og krympeforbindelser
- Transmisjoner (tannhjul, reimdrift, etc.)
- Aksler og lagre
Materialer :
- Sveisbare konstruksjonsstål og rustbestandige stål )
- Lettmetaller og kompositter

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

Mappevurdering (teller 40%)
Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 60%)
Hver av delene må bestås separat.
Mappevurdering:5 gruppearbeid/obligatoriske oppgaversom vil inngå i mappen. Uttrekk: 1 fra studenten og 2 fra emneansvarlig .

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator, pensumlitteratur, tabell(er)

Obligatoriske arbeidskrav

Muntlig fremlegg
Øvingsoppgaver

Læremidler

Konstruksjonselementer, Dahlvig/Christensen/Strømsnes
Kompendier og artikler.

Supplerende opplysninger

Erstatter 10sp av MAS1021 Industriell design II