Termodynamikk
2006-2007 - MAS2151 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

  • REA1092 - Fysikk for bygg og maskin

Forventet læringsutbytte

Studentene skal kunne forstå og anvende varmetekniske teorier som Energilovene, konduksjon, konveksjon, stråling, dampprosesser, fuktig luft, varmepumper,

Emnets temaer

- Grunnleggende termodynamikk
- Energiloven
- Fuktig luft
- Kretsprosesser
- Kulde- og varmepumpeprosesser
- Gassturbinprosesser
- Dampprosesser
- Vanndampens termodynamikk
- Varmeoverføring

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Øvinger med stud.ass.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Formelsamling(er), godkjent kalkulator, tabell(er)

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Termodynamikk , Gunnar Buset, Svein E. Pedersen. Universitetsforlaget