Design Prosjekt
2006-2007 - MAS2161 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

SMF1101 Grunnleggende prosjektstyring

Forventet læringsutbytte

1. Studenten skal kunne initiere, planlegge og organisere designprosessen fra ide til ferdig produkt
2. Studenten skal ha gjennomført et praktisk designprosjekt.

Emnets temaer


Prosjektprosessen:
Gruppeprosesser, målformulering prosjektmål og effektmål, fremdriftsplan, milepæler, ressursbehov, risikoanalyse, prosjktoppfølging og rapportering.
Designprosessen:
Fra ide til produkt (modell/prototyp.

Pedagogiske metoder

Gruppearbeid
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Vurderingsformer

Vurdering av ett prosjektarbeid med prosjektrapport(er) og muntlig fremføring.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Må taes i sin helhet neste gang emnet ordinært avvikles.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Westhagen: Prosjektarbeid, 5. utgave eller nyere ISBN 82-05-30539-0