Aluminium i design II
2006-2007 - MAS3001 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

  • MAS1131 - Materiallære
  • REA1022 - Kjemi og miljø
  • REA1092 - Fysikk for bygg og maskin

Aluminium Design I, egenskaper og formgivningsmetoder, Kjemi, fysikk og grunnleggende materiallære

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha kunnskaper til bedre å vurdere aluminium i design.
Fokus settes på riktig valg av overflatebehandling, hvordan unngå korrosjon og hvordan velge riktig sammenføyningsmetode.

Emnets temaer

1. Korrosjon og overflatebehandling:
- Korrosjon
- Overflatebehandling
2. Sammenføyningsmetoder med konstruksjonsbetraktninger:
- Sveiste forbindelser
- Limte- og andre typer forbindelser

Pedagogiske metoder

Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Støtteundervisning i klasserom kan bli gitt i tillegg.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

Mappevurdering (teller 40%)
Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 60%)
Hver av delene må bestås separat.
Prosjektoppgave og 1 øvingsoppgave vil inngå i mappa.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator, tabell(er)
Forhåndsbestemte trykte og skrevne hjelpemidler

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver

Læremidler

Alt stoff finnes på http://materialteknologi.hig.no/aluminiumdesign.htm

Supplerende opplysninger

Emnet er et felles tilbud for Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Vestfold.