Design av dynamisk påkjente konstruksjoner
2006-2007 - MAS3042 - 15sp

Forutsetter bestått

  • BYG1062 - Mekanikk
  • MAS2121 - Styrkeberegning

Anbefalt forkunnskap

Mekanikk og Styrkeberegning

Forventet læringsutbytte

Studentene skal beherske design og dimensjonering av dynamisk påkjente konstruksjoner ved bruk av elementmetoden og bruddmekanikk

Emnets temaer

- Bruddmekanikk
- S-N analyse
- Elementmetoden, modellering og analyse
- sammensatt analyse

Pedagogiske metoder

Gruppearbeid
Oppgaveløsning
PBL (Problem Basert Læring)
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer (teller 60%)
Vurdering av prosjekt(er) (teller 40%)
Hver av delene må bestås separat.
Eksamen foregår på datalab ved HiG

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter alle besvarelser, rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne, godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Finite Element Analysis, Theory and Application with Ansys, Saeed Moaven