Produksjonssimulering
2006-2007 - MAS3051 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

  • MAS1101 - Teknologiledelse

Forventet læringsutbytte

Studenten kan bruke simuleringsverktøy for optimalisering av produksjons- og administrative prosesser.

Emnets temaer

Hvordan bygger man en modell
Noen grunnelementer, maskin, del og lager
Regler for forflyttning
Avbrudd, arbeidere og transportbånd
Statistikk og noen fordelinger
Tidsserier, histogrammer

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er) (evalueres av faglærer)
Ett prosjekt

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Tas neste gang emnet går. Nytt prosjekt kreves.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver
For å få vurdering i prosjekt, må øvingsoppgaver være godkjent. (20 små som bygger på hverandre).

Læremidler

Innføring i Witness - kompendium (Inger Gamme 2006)