Hovedprosjekt IDT
2006-2007 - MAS3911 - 15sp

Forutsetter bestått

Bestått 90 studiepoeng fra studieprogrammets 1. og 2. år .

Forventet læringsutbytte

Studenten har kompetanse til å:
- Utføre en større selvstendig oppgave av tverrfaglig og vitenskapelig art relatert til industriell design og teknologiledelse.
- Planlegge, finne løsninger og dokumentere disse.
- Forstå fordeler og ulemper med arbeid i grupper.
- Forstå viktigheten av god planlegging og oppfølging.
- Til å ta i bruk vitenskapelige metoder som arbeidsform og evne til å vurdere alternativer.

Emnets temaer

Fagets emner: Oppgaven skal ta utgangspunkt i en realistisk og faglig relevant problemstilling, og legges opp slik at kunnskap og ferdigheter fra flere fagområder i studiet benyttes.

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Muntlig fremføring
Vurdering av prosjekt(er)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Brukes ekstern sensor fra oppdragsgiver i tillegg til interne. Det brukes to interne sensorer når HiG er oppdragsgiver.

Obligatoriske arbeidskrav

Rapport(er)

Læremidler

Knut Halvorsen: En innføring i vitenskapelig metode. ISBN: 8270377945