Etablereropplæring
2006-2007 - SMF2071 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

  • SMF1042 - Økonomistyring

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomgått emne:
- Kjenne til lover og regler som skal til for å starte og drive en bedrift
- Ta stilling til selskapsform og formelt kunne registrere bedriften
- Kunne gjøre nødvendige markedsanalyser
- Kunne gjøre bruk av økonomi- og markedsføringsverktøy
- Kunne utarbeide budsjetter og drive økonomikontroll
- Kjenne til hva det vil si å markedsføre et produkt eller tjeneste
- Kunne utøve ledelse

Emnets temaer

Forretningsplan
Valg av selskapsform, registrering.
Regnskapsplikt, revisjonsplikt
Næringslivets rådgivere
Finansieringskilder, offentlige låne- og støtteordninger.
Kundenytte, markedspotensial.
Situasjonsanalyse, markedsundersøkelse.
Markedsplan, marked og konkurranse, segmentering og posisjonering.
Markedsstategi, produkt/tjeneste, pris, plass, påvirkning.
Organisasjon og ledelse, samt arbeidslivsjus.
Lønnsomhetsvurdering, inntekts- og kostnadsanalyse, finansiering, investering og budsjettering.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Vurderingsformer

Skriftlig rapport leveres på forhånd og må være bestått før muntlig gruppeeksamen. Endelig karakter settes ut fra helhetsvurdering av rapport og framføring.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Gruppeveilederne, emnelærere og emneansvarlig er sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen, emnet må taes opp igjen i sin helhet.

Obligatoriske arbeidskrav

Rapport(er)
Veiledningssamtaler
Muntlig presentasjon av prosjektrapport (forretningsplan). Obligatoriske møter med faglig veileder. Obligatorisk deltagelse på utvalgte forelesninger/seminar. Obligatoriske krav opplyses ved forelesningsstart.

Læremidler

Utdelte kompendier (fra utvalgte forelesninger).

Fra idé til ny virksomhet, T.Kubr/ D.Ilar/ H.Marchesi, PDC Tangen, 2002, utgave 1 (ISBN: 82-996201 - 4)
Nettbasert gratis svensk/engelsk versjon kan lastes ned fra www.venturecup.org.

Etablerer ABC, Geas forlag AS, utgave 1 (ISBN: 82-435-0232-7)
Nettbasert gratis norsk versjon kan lastes ned fra www.royaltix.net.