Grunnleggende programmering i Java
2007-2008 - IMT1241 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Emnet skal gi studentene kunnskap til å lese og forstå kode, erfaring med objektorientert konstruksjon og implementasjon av et programsystem av en viss kompleksitet og erfaring med gjenbruk av eksisterende kode (biblioteker og API-er).

Emnets temaer

Emnet baserer seg på BlueJ som er et fullstendig Java-utviklingsmiljø utviklet spesielt for å lære bort grunnleggende objektorientert programmering.

  • Grunnleggende konsepter i objektorientering: Objekter, klasser og metoder
  • Kontrollstrukturer
  • API-er, biblioteker og dokumentasjon
  • Arv og polymorfi

I tillegg introduseres strukturering og layout av websider ved hjelp av XML, XHTML, CSS og JavaScript.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

  • Skriftlig eksamen, 3 timer (30 % av totalkarakter)
  • Mappe (70 % av totalkarakter)

Mappen består av fire obligatoriske oppgaver fordelt på én gruppebasertprosjektoppgave, én individuell hjemmeoppgave og to tre-timers skoleprøver.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Eksamensoppgaven vurderes av intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Juni 2008

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alt skriftlig materiale.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

David J. Barnes & Michael Kölling,
Objects First with Java
A Practical Introduction using BlueJ
Third Edition, Prentice Hall / Pearson Education, 2006
ISBN 0-13-197-629X