Grafiske brukergrensesnitt og brukskvalitet
2007-2008 - IMT1261 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Emnet skal gi studentene teoretisk og praktisk erfaring med å utvikle grafiske brukergrensesnitt. Studenten skal ha bevissthet og kunnskaper om menneskelige faktorer og sluttbrukeres behov og forutsetninger ved design av brukergrensesnitt i digitale medier.

Emnets temaer

 • God brukskvalitet
 • Scenarieteknikk og brukerbeskrivelser
 • Brukskvalitetstesting
 • Informasjonsstruktur og navigasjon
 • Prototyping
 • Universell utforming
 • Grafiske komponenter
 • Verktøy for utvikling av grensesnitt

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Prosjektarbeid i grupper

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 40%)
 • Prosjektgjennomføring og rapport (teller 60%)

Hver av delene må bestås separat. Prosjektrapport leveres i ClassFronter.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

 • Benyon, D.,Turner, P., and Turner, S. (2004). Designing Interactive Systems. People, Activities, Contexts, Technologies
 • Norman, Donald A. ([1988] 2002). The design of everyday things. New York: Basic Books
 • Div. utdelte artikler