Informasjonsstrukturer og databaser
2007-2008 - IMT2261 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • IMT1031 - Grunnleggende programmering
  • IMT1041 - Informasjons- og publiseringsteknologi

Kan tas parallelt med IMT1241- Grunnleggende programmering i Java.

Forventet læringsutbytte

Studenten har etter fullført emne kunnskaper om oppbygning og virkemåten til databaser. Erfaring med praktisk bruk av moderne databaser tilegnes gjennom praktisk problemløsning. Emnet skal dessuten gi studenten grunnleggende forståelse for XML og XML-relaterte teknologier.

Emnets temaer

  • Datastrukturering og SQL for definering, manipulering og spørring
  • Konseptuell, logisk og fysisk databasedesign, databasemodellering med EER-diagram samt 1. 2. og 3. normalform
  • Client-Server, sikkerhet, transaksjoner og samtidighetskontroll
  • Dokumentstrukturering med XML, DTD og Schema
  • Kommunisere data som XML
  • Bruk av XSLT for transformering av XML dokumenter

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter utvalg av besvarelsene, rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.Godkjente obligatoriske øvinger er gyldige til og med første kontinuasjonseksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

6 obligatoriske øvinger må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Læremidler

Databaser: Kjell Toft Hansen / Tore Mallaug, Tisip, utgave 1
XML: Hunter / Cagle m.fl. WEOX, utgave 2 (ISBN: 8277722354)