Digitale produksjonssystemer I
2007-2008 - IMT2481 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene skal ha innsikt i de teknologier og arbeidsprosesser som inngår i gjennomføringen av produksjoner hvor flere typer av medier er integrert og publiseringen skjer gjennom flere typer av mediekanaler.

De skal også ha gode kunnskaper om teknisk operativ produksjonsledelse, planlegging, vedlikehold og kalkulasjon av digitale produksjonssystemer.

Emnets temaer

Audio- og video teknologier og systemer med fokus på:

  • Mikrofonlære
  • Kameralære
  • Miksere
  • Digital bearbeiding
  • Filtere og effekter
  • Monitorering
  • Lagring
  • Publisering

Teknisk produksjonsplanlegging og ledelse
Teknisk prosjektplanlegging og kalkulasjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver innen audiosystemer og videosystemer.

Læremidler

Kindem G, Musburger R B (2005), Introduction to media production (3. edition), Focal Press.

Erstatter

IMT3151

Supplerende opplysninger

Emnet inngår i studieplanen for Bachelor i medieprodukson, 2. året, og Bachelor i digital medieteknologi, 3. året. For påfølgende studieår vil emnet kun inngå i Bachelor i medieprodukson, 2. året.