Lineær Systemteori
2007-2008 - ELE2121 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studentene skal lære grunnleggende teorier for moderne metoder i analog og digital signalbehandling sammen med bruk av dataprogrammer for løsning av oppgaver innenfor emnet.

Emnets temaer

  • Matematisk modellering
  • Transferfunksjoner og Laplacebeskrivelser
  • Frekvensresponser og analyser
  • Seriekompensasjon og stabilitetsundersøkelser
  • z-transformen
  • FFT
  • Filterteori

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Laboratoriearbeid og obligatoriske øvinger

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

80 % av alle øvinger må være godkjente for tilgang til eksamen sammen med 100 % av alle laboratorieoppgaver (10-12 øvinger og 2-4 lab.oppgaver)

Læremidler

Kompendium 1 : Linær systemteori av Håkon Solum
Kompendium 2 : Analog og digital filterteori av Arne Wold