Produkt design
2007-2008 - SMF1281 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten:

  • ha forståelse av produktutvikling med vektlegging av produktdesign.
  • ha øvelse i å anvende kunnskap om formgivning der bruksaspektet og estetisk opplevelse vektlegges.
  • kunne metoder for brukerstyrt design: produkt, marked og kulturforståelse.

Emnets temaer

  • Analyse av et eksisterende produkt
  • Produktanalyse og redesign
  • Brukerfunksjon og visuell form
  • Utforming av industriprodukter
  • Bruker aspektet - formrelatert til estetisk opplevelse og marked - punkt i analysen utarbeides forslag til produktfordeler/produktforbedringer

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Ett prosjektarbeid med muntlig framføring

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e), to interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Må taes i sin helhet neste gang emnet avvikles ordinært.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Industri Design, Universitetsforlaget, Per Farstad ISBN 82-15-00418-0

Erstatter

MAS1241 Produkt design