Fri form fremstilling (Reverse Engineering)
2007-2008 - TEK2081 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • MAS1141 - Dataassistert design

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter fullført emne:
- ha tilegnet seg forståelse og ferdigheter i digitalisering av fysiske modeller
- ha teoretisk kunnskaper om og kunne beherske metoder for flatemodellering
- kunne overføre og bruke kurver og flater i verktøy for ’Solid’ modellering
- kunne bruke innskannede data i modeller og kunne modifisere disse modellene
- ha kunnskaper og ferdigheter i fremstilling av fysiske prototyper

Emnets temaer

1. Skanning og digitalisering av fysiske modeller
2. Grunnlag for flatemodellering med bruk av Rhinoceros og bruk av flater i Solid-modeller
3. Metoder for bruk av innskannede data i flatemodeller
4. Optimalisering av modeller for "Rapid Prototyping"
5. Metoder for rask fremstilling av modeller og verktøy fra 3D-modeller

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Vurdering av 4 obligatoriske innleveringer. Hver av delene må bestås separat for å få karakter i emnet. Endelig karakter settes på grunnlag av en helhetlig vurdering av alle innleveringene.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Obligatoriske innleveringer rettes av emnelærer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ikke beståtte innleveringer må gjennomføres neste gang emnet går.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Rhinoceros - NURBS modelling for Windows -Training Manual Level 1 (R30TML1-09-2004) og Training Manual Level 2 (R30TML2-9-2005), Robert McNeel & Assoc. 2005
Digitizing with the MicroScribe in RhinoCeros, Immersion Corporation
Solidworks Online Tutorials, SolidWorks (elektronisk øvingsfil), SolidWorks Corporation 2007
SolidWorks for Designers, kap 13 Surface Modeling, CADCIM Technologies

Erstatter

MAS1291 - Fri form fremstilling (Reverse Engineering)

Supplerende opplysninger

Antall studenter er begrenset av laboratoriekapasiteten.