Hospiteringspraksis - studieenhet 3
2008-2009 - HOP3001 - 3sp

Forutsetter bestått

 • SPL2011 - Sykepleie i spesialisthelsetjenesten
 • SPL2011D - Sykepleie i spesialisthelsetjenesten
 • SPL3011 - Samfunnsvitenskapelig kunnskapsområde
 • SPL3011D - Samfunnsvitenskapelig kunnskapsområde
 • VPH3011D - Veiledet praksis i pleie- og omsorgstjenesten i kommunen - studieenhet 3
 • VPK3001 - Veiledet praksis i kirurgi - studieenhet 2 eller 3
 • VPK3001D - Veiledet praksis i kirurgi - studieenhet 2 eller 3
 • VPM3001 - Veiledet praksis i medisin - studieenhet 2 eller 3
 • VPM3001D - Veiledet praksis i medisin - studieenhet 2 eller 3
 • VPP3001 - Veiledet praksis i psykiatri - studieenhet 2 eller 3
 • VPP3001D - Veiledet praksis i psykiatri - studieenhet 2 eller 3

Anbefalt forkunnskap

All underliggende undervisning, erfaringslæring, pensumlitteratur og selvvalgt litteratur

Forventet læringsutbytte

Hensikten med HOP3001 er at :
- studenten kan fordype seg i områder innen sykepleiefaget som han/hun har spesiell interesse for.
- studenten vil kunne anvende HOP3001 i forbindelse med en handlingsorientert metodisk tilnærming til gjennømføring av SPL3901
- studenten skal kunne skaffe seg nye, praktiske eksempler og erfaring til bruk i gjennomføring av SPL3901

Emnets temaer

Fagutvikling og forskning i praksis.

Pedagogiske metoder

Praksis

Pedagogiske metoder (fritekst)

Integrering av teori og praksis i forbindelse med avsluttende eksamen i sykepleie

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Hospiteringspraksis brukes i avsluttende eksamen i sykepleie

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Lærer med ansvar for veiledning på avsluttende eksamen i sykepleie, skal også vurdere HOP3001

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får underkjent sitt arbeid i HOP3001, vil få tilrettelagt nytt forsøk i samarbeid med studieprogramansvarlig.

Obligatoriske arbeidskrav

En beskrivelse av hospiteringspraksis i avsluttende eksamens etterord og evt. metodekapittel.

Læremidler

Fullstendig pensumliste i undervisningsplanen for studieenhet 3.

Supplerende opplysninger

Hospiteringspraksisen tilsvarer 3 studiepoeng, dvs. minimum 60 timers studieinnsats. Studieinnsats kan her være fysisk deltagelse i praksis, samtaler med sykepleiere, ekskursjon som er relevant i forhold til avsluttende eksamen i sykepleie - for- og etterarbeid. Dokumentasjon føres på eget skjema og skal godkjennes av lærerveileder.