Sykepleie i spesialisthelsetjenesten
2008-2009 - SPL2011D - 13sp

Forutsetter bestått

  • SPL1002D - Sykepleievitenskap/naturvitenskap
  • SPL1011 - Sykepleievitenskap/samfunnsvitenskap
  • SPL1021 - Prosjekt i helsefremmende og forebyggende arbeid
  • VPK2001D - Veiledet praksis i kirurgi - studieenhet 2
  • VPM2001D - Veiledet praksis i medisin - studieenhet 2
  • VPP2001D - Veiledet praksis i psykiatri - studieenhet 2

Anbefalt forkunnskap

Pensumlitteratur, anbefalt litteratur, undervisning og erfaringsbasert kunnskap.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal vise innsikt i å vurdere, planlegge og gjennomføre sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter ut i fra et gitt tema.

Emnets temaer

Sykepleie i forhold til medisinske, kirurgiske og psykiatriske problemstillinger.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringer fra veiledet praksis, caseløsninger i basisgrupper og selvstudium. 1t. veiledning, herav 30 min obligatorisk veiledning.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 2 uker
Individuell eksamen. Forøvrig vises til retningslinjer for SPL2011 i undervisningsplanen for studienhet 2.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor retter alle besvarelser, rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen vil bli tilrettelagt i forkant av studiestart om høsten.

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent pedagogisk pleieplan.

Læremidler

Fullstendig litteraturliste i undervisningsplanen for studieenhet 2.

Supplerende opplysninger

Omfanget av besvarelsen skal være max. 4000 ord.