Grunnleggende programmering i Java
2008-2009 - IMT1241 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene kunne lese og forstå kode, ha erfaring med objektorientert konstruksjon og implementasjon av et programsystem av en viss kompleksitet og ha erfaring med gjenbruk av eksisterende kode (biblioteker og API-er).

Emnets temaer

Emnet baserer seg på BlueJ som er et fullstendig Java-utviklingsmiljø utviklet spesielt for å lære bort grunnleggende objektorientert programmering.

  • Grunnleggende konsepter i objektorientering: Objekter, klasser og metoder
  • Kontrollstrukturer
  • API-er, biblioteker og dokumentasjon
  • Arv og polymorfi

I tillegg introduseres strukturering og layout av websider ved hjelp av XML, XHTML, CSS og JavaScript.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

  • Skriftlig eksamen, 3 timer (40 % av totalkarakter)
  • Mappe (60 % av totalkarakter)

Mappen består av fire obligatoriske oppgaver fordelt på én gruppebasert prosjektoppgave, én individuell hjemmeoppgave og to tre-timers skoleprøver. Alle fire deloppgavene i mappen må gjennomføres for at mappen blir karaktervurdert.

Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Eksamensoppgaven vurderes av intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Juni 2009

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

David J. Barnes & Michael Kölling,
Objects First with Java
A Practical Introduction using BlueJ
Third Edition, Prentice Hall / Pearson Education, 2006
ISBN 0-13-197-629X