Fordypning i medieproduksjon
2008-2009 - IMT3471 - 10sp

Forutsetter bestått

60 studiepoeng bestått fra 1. og 2. studieår

Anbefalt forkunnskap

  • IMT1041 - Informasjons- og publiseringsteknologi
  • IMT1071 - Multimedieproduksjon
  • IMT2451 - Webpublisering
  • IMT2072 - Ergonomi i digitale medier
  • IMT2481 - Digitale produksjonssystemer I
  • IMT3481 - Digitale produksjonssystemer II

Forventet læringsutbytte

Studenten har dybdekunnskap innen medieproduksjon med utgangspunkt i en selvvalgt oppgave innen emnets temaer.

Emnets temaer

Tema for fordypningsemnet velges blant emner som tilbys av fagmiljøet innen medieproduksjon ved Avdeling for informatikk og medieteknikk.

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Ressursforelesninger

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

  • Muntlig, individuelt (teller 30%)
  • Vurdering av 1 prosjekt (teller 70%)
    Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjon i emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

Tema og problemstilling for prosjektoppgaven skal godkjennes senest én måned etter semesterstart. Statusrapport leveres midtveis i prosjektet.

Læremidler

Oppgis ved emnestart.