Digital signalbehandling
2008-2009 - ELE3021 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • ELE2121 - Lineær systemteori
 • REA2022 - Matematikk 20 - matematisk modellering for elektrofag

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene kunne de viktigste algoritmene for digital signalbehandling.
Studentene skal kunne bruke MATLAB for konstruksjon og simulering av algoritmer for digital signalbehandling.

Emnets temaer

 • Diskret tid signaler og systemer
 • Z-transformasjonen
 • Sampling
 • Fourier analyse og Diskret Fourier Transform
 • Cosinus transformen og JPEG
 • Wavelets
 • Konstruksjon av FIR og IIR filtre
 • Multirate signalbehandling
 • Digital signal prosessor

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Oppgaveløsning
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

 • Oppgaveløsning (teller 20%)
 • Skriftlig eksamen (teller 80%)

Hver av delene må bestås separat.

Antall og hyppighet på innlevering av oppgaver avtales med studentene ved semesterstart.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.
Ikke kontinuasjon på oppgaveløsning, må tas på nytt neste gang emnet avvikles.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Formelsamling(er), godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

E. C. Ifeachor and B. W. Jervis: Digital Signal Processing
Arne Wold: Kompendium i Digital signalbehandling