Trådløs kommunikasjon
2008-2009 - ELE3143 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

ELE1051 Elektronikk
ELE2111 Datatransmisjon

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene kunne signaloppbygning for de vanlige modulerte signal, kjenne metoder for å generere modulerte signal, kjenne metoder for koding av signal, kunne bruke MATLAB for simulering av modulerte signal og kodede signaler.

De skal kjenne til systemer for trådløs kommunikasjon som baserer seg på bruk av radiobølger. De skal kunne beskrive og utføre beregninger på aktuelle radiosystemer for kringkasting, mobilkommunikasjon, navigasjon og for trådløs sammenknytning av forskjellige typer utstyr og enheter.

Emnets temaer

Analog og digital modulasjon
Basisbåndoverføring
Informasjonsteori
Kodeteori
Spredt spektrum modulasjon

Innføring i radiokommunikasjon:
Systemoppbygging. Radiotransmisjon. Støyberegninger
Systemer for lyd - og TV- kringkasting:
Analoge og digitale systemer
Satellittkommunikasjon
Mobilkommunikasjon:
Jordbundne og satellittbaserte systemer GSM og UMTS
Radioforbindelser for korte og meget korte avstander:
Trådløse LAN, Bluetooth og andre
Radionavigasjonssystemer, GPS, ILS og andre

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

  • Skriftlig eksamen, 4 timer, teller 80 %
  • Oppgaveløsning teller 20 %

Begge deler må være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Ikke kontinuasjon på oppgaveløsning, må tas på nytt neste gang emnet avvikles.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

William Stallings: "Wireless Communications & Networks", 2. utgave 2005 Pearson/Prentice Hall
Arne Wold: "Kompendium Trådløs kommunikasjon"

Erstatter

ELE3101 Modulasjon, demodulasjon og ELE3141 Trådløs kommunikasjon