Elektronikk konstruksjon
2008-2009 - ELE3181 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

ELE 1051 Elektronikk

Forventet læringsutbytte

Studentene skal lære metoder for god konstruksjon av elektroniske kretser. Faget dekker alle aspekter fra komponentvalg til system-løsninger hvor programmering av mikrokontrollere inngår. I tillegg får studenten kunnskap om utvikling av kretskort, skjerming og jordingsmetodikker for EMC-riktig konstruksjon.

Emnets temaer

- Analog interface mot mikrokontrollere
- Komponentlære
- Jording
- EMC og EMC-komponenter
- Konstruksjonsmetoder
- DAK-program for kretskortutlegging
- Programering av mikrokontrollere
- Produksjon av kretskort

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

  • Skriftlig eksamen, 3 timer, teller 33%
  • Vurdering av prosjekt(er), teller 67%
    Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon av skriftlig eksamen hvis prosjektarbeid er bestått

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Kompendium: Elektronikk Konstruksjon av Håkon Solum