Høgfrekvens konstruksjon
2008-2009 - ELE3191 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • ELE1051 - Elektronikk
  • ELE2111 - Datatransmisjon

Forventet læringsutbytte

Studentene skal lære metoder for god konstruksjon av elektroniske kretser. Emnet dekker alle aspekter fra komponentvalg til system-løsninger hvor programmering av mikrokontrollere inngår. I tillegg får studenten kunnskap om utvikling av kretskort, skjerming og jordingsmetodikker for EMC-riktig konstruksjon.
Studentene skal kunne konstruere elektroniske kretser for høye frekvenser

Emnets temaer

- Analog interface mot mikrokontrollere

- Komponentlære
- Jording
- EMC og EMC-komponenter
- Konstruksjonsmetoder
- DAK-program for kretskortutlegging
- Programmering av mikrokontrollere
- Produksjon av kretskort
- Bygging av kretser for mikrobølgefrekvenser

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer, teller 33%
Vurdering av prosjekt(er), teller 67%, evalueres av emnelærer
Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.
Ikke kontinuasjon på prosjekt, må tas på nytt.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Håkon Solum: Elektronikk konstruksjon

Arne Wold: Kompendium i Høgfrekvensteknikk