Programmerbare kretser
2008-2009 - ELE3221 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

ELE2131 Digitalteknikk og Mikrokontrollere

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om fundamentale byggeblokker i mikrosystemer, distribuerte mikrokontrollersystemer og digitale signalprosessorer. Studenten skal også kunne metoder for utvikling av digitale systemer med hovedvekt på bruk av programmerbare logiske kretser.

Emnets temaer

Mikroprosessor/mikrokontroller delen vil ta for seg:
- I/O interface
- Distribuerte mikrokontrollersystemer (Lonworks)
- Busstandarder
- Skjermsystemer
- Digitale signalprosessorer (DSP)
FPGA/VHDL delen vil ta for seg:
- Strukturen i digitale systemer
- Tilstandsmaskiner
- Programmerbare logiske kretser
- FPGA-familier
- Altera utviklingssystem Quartus II
- Hardware-beskrivelse i VHDL
- Verifikasjon av design
- Programmering av FPGA-enheter
- Boundary Scan - testing

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer, teller 85%
Vurdering av prosjekt(er), teller 15%, evalueres av faglærer(e)
Hver av delene må bestås separat

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Antall obligatoriske øvinger oppgis ved semseterstart.

Læremidler

VHDL A Starter's Guide, second edition, Sudhakar Yalamanchili, ISBN 0-13-145735-7.

Computer Busses - W. Buchanan - ISBN 0-340-74076-0

Erstatter

ELE3161 VHDL-Programmerbare kretser og ELE3072 Mikroprosessorteknikk II (fra 2008/2009)